Расадник

Наш расадник се простире на 25,6 хектара

Преко 60 година

водимо рачуна о расаднику у Сомбору

Када је у Сомбору 1959. год. основана Управа градског зеленила, преузела је раднике који су радили на одржавању јавних зелених површина, а пренети су јој на управљање и Расадник на Безданском путу, Газеркин расадник са два мања стакленика и неколико нуспросторија, (налазио се на локацији између Војвођанске и Радишићеве улице), две мање просторије за Управу градског зеленила у улици Лазе Костића, као и бивша Сладекова продавница цвећа.

Оснивањем Управе градског зеленила и ангажовањем стручњака, у веома кратком року, у сомборском расаднику зачета је производња велике количине разних врста квалитетног садног материјала, уз непрекидно проширење расадничких површина.

На иницијативу Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила, у јулу 1967. године долази до спајања ова два предузећа под називом “Комунално предузеће и Зеленило” Сомбор. У саставу новог привредног субјекта је и градски расадник, који постепено напредује и развија се, паралелено са даљим трансформацијама сомборског комуналног предузећа ( од 1978. до 1990. под називом КРО „Чихаш Бене“, доцније ЈКП „Чистоћа“ Сомбор.)

По оснивању ЈКП „Зеленило“ Сомбор, 2013. год. на Расаднику је отпочела производња и продаја многих врста садница и цвећа, каквих раније није било. У оквиру обнове Расадника реконструисани су објекти „стакларе“, а асортиман је проширен и зимзеленим четинарима. У понуди су обичне смрче, сребрне, полусребрне јелке, као и разноврсни садни материјал попут туја, хамеципариса, коника, калемљених лишћара, украсног шибља…

У саставу „Зеленила“ су два расадника: први, (12.Војвођанске ударне бригаде бр.126) површине од 5,6 ха, и други, „Ацел“ (12. Војвођанске у.б. бб), површине од 20ха.

Први расадник поседује и огледно поље са 300 садница бођоша, старих 6 година, и још 3000 комада нешто млађих садница исте врсте. Циљ производње аутохтоних, сомборских бођоша, је да се убудуће ради потреба града, „копривићи“, по којима је Сомбор и препознатљив, не би морали набављати у иностранству.

Сваке године, у сусрет божићним и новогодишњим празницима, „Зеленило“ спроводи традиционалну акцију продаје украсних јелки са бусеном, подигнутих на свом расаднику. У понуди су панчићеве оморике, као и сребрне и обичне јелке, а циљ је да, након што мину празнична весеља, оне буду посађене у тло и да на тај начин улепшају и оплемене животно окружење.