Извештаји

Извештај за 2022. годину:

 • План и програм пословања за 2022. годину можете преузети овде
 • Програм коришћења средстава буџета можете преузети овде 
 • Одлука о усвајању Плана и програма пословања за 2022. годину можете преузети овде.
 • Одлука Надзорног одбора за први квартал можете преузети овде.
 • Образац 1-12 први квартал можете преузети овде.
 • Обрасци 1-11 коначни можете преузети овде.
 • Обраазац 12 први квартал можете преузети овде
 •  Образац 1 – други квартал можете преузети овде
 • Образац 12 – други квартал можете преузети овде
 • Образац за НО – други квартал можете преузети овде
 • Образац 12 – други квартал можете преузети овде
 • Одлука – трећи квартал можете преузети овде
 • Образац 1-11 – трећи квартал можете преузети овде
 • Образац 12 – трећи квартал можете преузети овде
 • Обрасци – трећи квартал можете преузети овде
 • Информатор о раду овде

Извештај за 2021. годину:

 • Одлука НО, Први квартал, можете преузети овде
 • Образци Први квартал, можете преузети овде
 • Образац 12, Први квартал, можете преузети овде
 • Одлука НО, Други квартал, можете преузети овде
 • Образци Други квартал, можете преузети овде
 • Образац 12, Други квартал, можете преузети овде
 • Одлука НО, Трећи квартал можете преузети овде
 • Образци Трећи квартал можете преузети овде
 • Образац 12 Трећи квартал можете преузети овде
 • Прве измене и допуне програма пословања за 2021. можете преузети овде 
 • Сажетак Прве измене ПП за 2021. годину овде
 • Обрасци – смернице 2021 (Прве измене и допуне ПП ) овде
 • Одлука о губитку након опорезивања овде
 • Одлука о усвајању ГФИ са извештајем ревизора овде
 • Извештај за 4. квартал можете преузети овде
 • Извештај за 4. квартал можете преузети овде.
 • Oдлуку можете преузети овде.
 • Образци 4. квартал можете преузети овде.
 • Образац 12 за 4. квартал можете преузети овде
 • Статистички извештај за 2021. годину можете преузети овде.
 • Биланс успеха за 2021. годину можете преузети овде.
 • Биланс стања можете преузети овде.
 • Напомена уз финансијски извештај 2021. можете преузети овде.
 • Одлуку о расподели добити можете преузети овде.
 • Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021. годину можете преузети овде.

Извештај за 2020. годину:

 • Извештај о раду ЈКП Зеленило Сомбор за 2020 годину финална верзија овде
 • Извештај о осталом резултату за 2020. годину овде
 • Извештај о променама на капиталу за 2020. годину овде
 • Биланс успеха на дан 31.12.2020. године овде
 • Биланс стања на дан 31.12.2020. године овде
 • Извештај о токовима готовине за 2020. годину овде
 • Финансијски извештај на дан 31.12.2020. годинe овде