Одржавамо све јавне површине у граду Сомбору

Приоритети су нам центар града, венци, паркови, шеталишта, дечија игралишта, прилазни путеви - улазак у град и ка центру.

Више од 60 година

бринемо о уређењу градског зеленила

Задовољавајућа квалификациона структура запослених, солидна опремљеност возилима и радним машинама, уз одговарајућу унутрашњу организацију, обезбеђују да предузеће удовољи свим захтевима оснивача – Скупштине града Сомбора и појединачним захтевима грађана и осталих корисника услуга.

Наше Делатности
Јавно комунално предузеће “Зеленило” основао је Град Сомбор, ради обављања делатности од општег интереса.

Јавно предузеће је основано и послује на неодређено време, ради обављања послова везаних за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина, јавне расвете, одржавање тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, одржавања улица и општинских путева у зимском периоду, урбаног мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним површинама Града Сомбора.

Јавне зелене површине

Послови везани за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина подразумевају: уређивање травњака, парковских површина, дрвореда, цветних површина и других јавних зелених површина, вођење евиденције о јавном зеленилу – катастар зеленила, израду пројеката партерног уређења и хортикултуре, производњу и продају садног материјала (цветна расада, дрвенасте врсте и сл.)

Јавна расвета

Одлуком локалне самоуправе Града Сомбора, послови око одржавања јавне расвете у Граду Сомбору и насељеним местима су поверени ЈКП” Зеленилу”. Ове послове око одржавања јавне расвете ЈКП “Зеленило” је преузело 01.07.2013 год, и том приликом је одрадило све активности које су предвиђене планом и програмом “Дирекције за изградњу Града Сомбора”.

Остале делатности

У оквиру радне јединице Механизација и одржавање су послови везани за одржавање пешачких и бициклистичких стаза, који подразумевају извођење радова на одржавању тротоара, пешачких стаза урађених од бетонских плоча, гранитне коцке итд. Послови везани за зимску службу су: одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, према плану радова зимске службе, коjeg одобрава Градско веће Града Сомбора, чишћење снега на пешачким и бициклистичким стазама, парковима, на главној улици, пешачким прелазима, трговима, и сл.

Најновије вести

Спајање Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила 1967. године

О нама

На иницијативу Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила, у јулу 1967. године долази до спајања ова два предузећа под називом “Комунално предузеће и Зеленило” Сомбор. Осам година пре тога, 1959. год. основана је Управа градског зеленила. Она је преузела раднике који су радили на одржавању јавних зелених површина, а пренесени су јој на управљање: Расадник на Безданском путу, Газеркин расадник са два мања стакленика и неколико нуспросторија, који се налазио на локацији између Војвођанске и Радишићеве улице, две мање просторије за Управу градског зеленила у улици Лазе Костића, као и бивша Сладекова продавница цвећа.

Галерија слика

Имате питање?
Контактирајте нас овде