Како је настало ЈКП Зеленило

О нама

Спајање Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила 1967. године

Историја

На иницијативу Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила, у јулу 1967. године долази до спајања ова два предузећа под називом “Комунално предузеће и Зеленило” Сомбор. Осам година пре тога, 1959. год. основана је Управа градског зеленила. Она је преузела раднике који су радили на одржавању јавних зелених површина, а пренесени су јој на управљање: Расадник на Безданском путу, Газеркин расадник са два мања стакленика и неколико нуспросторија, који се налазио на локацији између Војвођанске и Радишићеве улице, две мање просторије за Управу градског зеленила у улици Лазе Костића, као и бивша Сладекова продавница цвећа.

Оснивањем Управе градског зеленила и ангажовањем стручњака из области зеленила у веома кратком року, у сомборском расаднику производе се велике количине разних врста квалитетног садног материјала, уз непрекидно проширење расадничких површина.

Након спајања Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила и проширења постојећих делатности, до 1980. године, било је запослено и до 360 радника. Нагли развој почиње оснивањем Комуналног предузећа и наставља се спајањем Комуналног предузећа и Градског зеленила.

Предузеће је у периоду од 1978. до 1991. године пословало под називом Комунална радна организација, односно Сложено комунално предузеће “Чихаш Бене” Сомбор. Предузеће је назив добило по покојном др Чихаш Бенеу, некадашњем градоначелнику Сомбора, најзаслужнијем за садњу дрвореда бођоша и озелењавање јавних површина у граду, по којима је Сомбор код нас и у свету познат као град зеленила.

ЈКП Зеленило

Данас

Јавно комунално предузеће „Зеленило” је основао Град Сомбор, ради обављања делатности од општег интереса. Предузеће је основано Одлуком Скупштине Града Сомбора о оснивању јавног комуналног предузећа „Зеленило” Сомбор, дана 27.03.2013. године. ЈКП „Зеленило” Сомбор је уписано у регистар субјеката код Агенције за привредне регистре РС 17.06.2013. године. Предузеће послује под пуним пословним именом Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО” Сомбор са неограниченом одговорношћу.

Задовољавајућа квалификациона структура запослених, солидна опремљеност возилима и радним машинама, уз одговарајућу унутрашњу организацију, обезбеђују да предузеће удовољи свим захтевима оснивача – Скупштине града Сомбора и појединачним захтевима грађана и осталих корисника услуга.

Руководство

Директор

Момир Миоковић
Дипломирани дизајнер медија - мастер
direktor@zelenilosombor.co.rs

Помоћник директора за оперативне послове

Раде Вукелић
Дипломирани инжењер шумарства

Помоћник директора за оперативне послове

Мирко Безбрадица
Дипломирани економиста

Председник надзорног одбора

Игор Јокић
Дипломирани економиста

Члан надзорног одбора

Милан Гагрчин
Дипломирани економиста

Члан надзорног одбора

Марко Терзин
Инжењер менаџмента у пољопривреди

Организациона структура

Надзорни одбор

Директор

Помоћник директора за оперативне послове

Помоћник директора за опште послове

РЈ Стручне службе

Служба за правне и опште послове

Финансијско - рачуноводствена служба

Комерцијална служба

РЈ Јавно зеленило

Одељење одржавања парковског зеленила и јавних зелених површина

Одељење за производњу и заштиту биља – расадник

РЈ Механизација и одржавање

Одељење механизације

Одељење одржавања урбаног мобилијара

Одељење јавне расвете

Извештаји