Како је настало ЈКП Зеленило

О нама

Спајање Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила 1967. године

Историја

На иницијативу Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила, у јулу 1967. године долази до спајања ова два предузећа под називом “Комунално предузеће и Зеленило” Сомбор. Осам година пре тога, 1959. год. основана је Управа градског зеленила. Она је преузела раднике који су радили на одржавању јавних зелених површина, а пренесени су јој на управљање: Расадник на Безданском путу, Газеркин расадник са два мања стакленика и неколико нуспросторија, који се налазио на локацији између Војвођанске и Радишићеве улице, две мање просторије за Управу градског зеленила у улици Лазе Костића, као и бивша Сладекова продавница цвећа.

Оснивањем Управе градског зеленила и ангажовањем стручњака из области зеленила у веома кратком року, у сомборском расаднику производе се велике количине разних врста квалитетног садног материјала, уз непрекидно проширење расадничких површина.

Након спајања Комуналног предузећа “Чистоћа” и Управе градског зеленила и проширења постојећих делатности, до 1980. године, било је запослено и до 360 радника. Нагли развој почиње оснивањем Комуналног предузећа и наставља се спајањем Комуналног предузећа и Градског зеленила.

Предузеће је у периоду од 1978. до 1991. године пословало под називом Комунална радна организација, односно Сложено комунално предузеће “Чихаш Бене” Сомбор. Предузеће је назив добило по покојном др Чихаш Бенеу, некадашњем градоначелнику Сомбора, најзаслужнијем за садњу дрвореда бођоша и озелењавање јавних површина у граду, по којима је Сомбор код нас и у свету познат као град зеленила.

ЈКП Зеленило

Данас

Јавно комунално предузеће „Зеленило” је основао Град Сомбор, ради обављања делатности од општег интереса. Предузеће је основано Одлуком Скупштине Града Сомбора о оснивању јавног комуналног предузећа „Зеленило” Сомбор, дана 27.03.2013. године. ЈКП „Зеленило” Сомбор је уписано у регистар субјеката код Агенције за привредне регистре РС 17.06.2013. године. Предузеће послује под пуним пословним именом Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО” Сомбор са неограниченом одговорношћу.

Задовољавајућа квалификациона структура запослених, солидна опремљеност возилима и радним машинама, уз одговарајућу унутрашњу организацију, обезбеђују да предузеће удовољи свим захтевима оснивача – Скупштине града Сомбора и појединачним захтевима грађана и осталих корисника услуга.

Руководство

Директор

Момир Миоковић
Дипломирани дизајнер медија - мастер
direktor@zelenilosombor.co.rs

Помоћник директора за оперативне послове

Раде Вукелић
Дипломирани инжењер шумарства

Помоћник директора за оперативне послове

Мирко Безбрадица
Дипломирани економиста

Председник надзорног одбора

Снежана Радоњић
Дипломирани економиста и мастер инжењерског менаџмента

Члан надзорног одбора

Милан Гагрчин
Дипломирани економиста

Члан надзорног одбора

Марко Терзин
Инжењер менаџмента у пољопривреди

Организациона структура

Надзорни одбор

Директор

Помоћник директора за оперативне послове

Помоћник директора за опште послове

РЈ Стручне службе

Служба за правне и опште послове

Финансијско - рачуноводствена служба

Комерцијална служба

РЈ Јавно зеленило

Одељење одржавања парковског зеленила и јавних зелених површина

Одељење за производњу и заштиту биља – расадник

РЈ Механизација и одржавање

Одељење механизације

Одељење одржавања урбаног мобилијара

Одељење јавне расвете

Извештаји

 • Прве измене и допуне програма пословања за 2019. можете преузети овде
 • Извештај о реализацији и праћењу извршења ПП за III квартал 2019.г. можете преузети овде
 • Извештај о реализацији и праћењу извршења ПП за II квартал 2019.г. можете преузети овде
 • Извештај о реализацији и праћењу програма пословања предузећа за I квартал 2019. можете преузети овде
 • Прилог уз Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града Сомбора за 2019. годину можете преузети овде
 • Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града Сомбора за 2019. годину можете преузети овде
 • План и програм пословања за 2019. годину можете преузети овде
 • Финансијски извештај на дан 31.12.2018. годину можете преузети овде
 • Тромесечни извештај 31.12.2018. овде
 • Одлука о усвајању тромесечног финансијског извештаја за други квартал 2018 . овде
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01-30.09 2018. овде
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01-30.06 2018. овде
 • Тромесечни извештај 30.09.2018. овде
 • Тромесечни извештај 30.06.2018. овде
 • Правилник о јавним набавкама ЈКП Зеленило овде
 • Праћење извршења програма пословања за I квартал 2018. године можете преузети овде
 • Извештај о раду за 2017. годину можете преузети овде
 • Извештај ревизора за 2017. годину можете преузети овде
 • Извештај ревизора на дан 31.12.2016. године можете преузети овде
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих из програма пословања од 01.01-30.09.2017. годину можете преузети овде
 • Тромесечни извештај 31.12.2017. године можете преузети овде
 • Тромесечни извештај 30.09.2017. године можете преузети овде
 • Тромесечни извештај 30.06.2017. године можете преузети овде
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих из програма пословања од 01.01-30.06.2017. годину можете преузети овде
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих из програма пословања од 01.01-31.12.2017. годину можете преузети овде
 • Финансијски извештај на дан 31.12.2017. можете преузети овде
 • Прве измене и допуне Плана пословања за 2018. године можете преузети овде
 • Тромесечни финансијски извештај за трећи квартал 2017. године можете преузети овде
 • Програм пословања ЈКП Зеленило Сомбор за 2018. годину можете преузети овде.
 • Прве измене и допуне Програма пословања за 2017. годину можете преузети овде.
 • Рекапитулација Прве измене и допуне Програма пословања за 2017. годину можете преузети овде.
 • Програм коришћења средстава из буџета 2017. годину овде.
 • Први квартал 2017. године можете преузети овде.
 • Програм пословања ЈКП “Зеленило” Сомбор за 2017. годину можете преузети овде
 • Четврти квартал 2016. године можете преузети овде
 • Трћи квартал 2016 године можете преузети овде
 • Извештај о степену усклађености 2016. година можете преузети овде
 • Програм пословања ЈКП Зеленило 2016-прва измена можете преузети овде
 • Извештај о раду ЈКП “Зеленило” Сомбор за период 01.01.2015.-31.12.2015. год можете преузети овде
 • Годишњи финансијски извештај за 2015. годину можете преузети овде
 • Працење изврсења Програма пословања предузеца за цетврти квартал 2015
 • Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годисњег програма пословања
  Правилник о јавним набавкама ЈКП Зеленило 2015. године
 • Одлука о усвајању тромесечног Финансијског извештаја за други квартал 2015. године
 • Обрасци тромесечних извештаја други квартал 2015. године
 • Тромесечни извештај ИВ квартал 2014. године
 • Извештај о раду за 2014. годину
 • ЈКП Зеленило известај ревизије 2014
 • Први квартални извештај за 2015 годину
 • Програм пословања ЈКП Зеленила 2015
 • Одлука о усвањају Програма за 2015
 • Одлука Надзорног одбора о усвајању кварталног извештаја за трећи квартал 2014.
 • Тромесечни извештај о реализацији програма пословања јул-септембар 2014.
 • Програм пословања ЈКП Зеленило за 2014. годину
 • Финансијски извештај за 2013. годину
 • Извештај о раду ЈКП Зеленило Сомбор за 2013. годину
 • Тромесечни извештај о реализацији програма пословања јануар-март 2014.
 • Тромесечни извештај о реализацији програма пословања април-јун 2014.
 • Извештај независног ревизора за 2013.